Historie:

Koret blev stiftet den 21. november 1906 hos konditor Kås i Vestergade i Varde.
Konditor Kås stillede lokaler gratis til rådighed for koret til indøvning af sange, og musikdirektør A. Schmidt blev ansat som dirigent for koret, som fik navnet Varde Sangforening.

Igennem tiden har Varde Sangforening forsøgt flere muligheder indenfor korsangen. I starten dannede man et blandet kor og et børnekor. Omkring 1915 & 1920, gik man over til rent mandskor, som koret er i dag.

For at skabe lidt mere samvær for vore sangerpiger, sangere samt for byens befolkning, begyndte koret at tage initiativ til mange former for underholdning, dilettant, fastelavnsfester og nytårsballer. Her iblandt kan nævnes det kendte udtryk "pinsesolen danser" der omkring 1935 blev et kendt udtryk for koret, og man startede en tradition, som holdt i ca.55 år. Koret startede i Lunden, og rykkede senere til Arnbjerg, hvor alle sangerne mødte op pinsemorgen, til sang og dejligt morgenbord.