Arrangementer:

De seneste to år, har der været gjort flittigt brug af Varde Sangforening.
Ca.15 gange, i forskellige sammen-hænge, har der været bud efter koret.
F.eks. med besøg på kommunens plejehjem, og som medlem af de syd og vestjyske mandskor, deltager Varde Sangforening i flere årlige fællesarrangementer.


For at bi-beholde standarden,
deltager koret ligeledes hvert år, i et 2 dages sangerkursus i Vandel, som ofte er med deltagelse af professionelle instruktører.